GAMING CHAIR NUB-CH001

By 12/11/2018 June 17th, 2019 Chair, Nubwo

รายละเอียด


1. หมอนรองศีรษะ
2. หมอนรองเอว/หลัง
3. ที่วางแขนสามารถปรับขึ้นลงได้
4. ปรับนอนได้ถึง 180 องศา
5. ปรับระดับความสูงได้
6. ล้อมาตราฐานสากล