Skip to main content

ARCANE NM-49 MarkII

By 07/11/2018April 2nd, 2020Mouse, Nubwo

SPECIFICATIONS


  • รองรับการใช้งานสูงสุด 8 ปุ่ม
  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • รองรับการคลิกได้ถึง 5 ล้านครั้ง ด้วย huano switchs
  • สายถักยาว 1.5 เมตร
  • ไฟ LED สลับสี
  • ซอฟแวร์สามารถปรับแต่งไฟได้
  • เซ็นเซอร์ 704E (พร้อมซอฟแวร์)
  • ปรับค่า DPI ที่ตัวเมาส์ได้ตั้งแต่ 800/1200/1600/2400 DPI
  • ปรับค่า DPI ในโปรแกรมได้ตั้งแต่ 200-4800 DPI
  • รองรับ windows 10/8/7 etc