Skip to main content
search

AZALIA NK-25

By 21/01/2019June 12th, 2019Keyboard, Nubwo

DESCRIPTION


SPECIFICATIONS


  • ปุ่มกด 104 ปุ่ม มีความแข็งแรงทนทานสวยงาม เหมาะกับการใช้งานภายในออฟฟิศ
  • เชื่อมต่อได้ง่ายทำให้มีความแม่นยำในการใช้งาน
  • ออกแบบมาให้มีรูปทรงเหมาะแก่การใช้งานเป็นเวลานานๆ และยังสามารถปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ
  • อายุการใช้งานของปุ่มมากถึง 20 ล้านครั้ง
  • ปุ่มกดไทย –  อังกฤษ
  • ป้องกันน้ำ