Skip to main content
search

DESTROY MARK II NM-085

By 23/08/2019April 27th, 2022Mouse, Nubwo

DESCRIPTION


NUBWO GAMING MOUSE DESTROY MARK II NM-85 สุดยอดขุมพลังแห่งเมาส์มาโคร แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์ A824E สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

SPECIFICATIONS


  • รองรับการใช้งานสูงสุดถึง 6 ปุ่ม
  • เคลื่อนไหวรวดเร็ว แม่นยำด้วย เซ็นเซอร์ A824E มาพร้อมกับโปรแกรมมาโคร
  • Design รูปทรงตามสรีระมือ
  • ปรับ DPI ได้ตั้งแต่ 600 – 2400 DPI และใช้งานผ่านโปรแกรม 200-4800 DPI
  • HUANO Switch รองรับการคลิกถึง 3 ล้านคลิก
  • ค่าความไวในการส่งสัญญาณ 1000 Hz
  • USB 2.0 สายถักคุณภาพสูง ยาวถึง 1.5 เมตร
  • รูปแบบไฟ RGB
  • รองรับ Windows 10 / 8 / 7, etc