Skip to main content

แป้นคีย์ตัวเลข รุ่น NKB105

Numeric Keypad
แป้นคีย์ตัวเลข รุ่น NKB105 เชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Wireless ด้วย Dongle ระยะเชื่อมต่อได้ไกลถึง 10 เมตร ใช้ถ่านขนาด AAx1 ไร้เสียงรบกวนขณะพิมพ์ ปุ่มกดมีทั้งหมด 18 ปุ่ม ดีไซน์ บางเบา ด้านล่างมีแผ่นกันลื่นขนาดใหญ่กันลื่นไหลขณะใช้งานนานๆ

รายละเอียดสินค้า

  • เชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Wireless ด้วย Dongle
  • ระยะเชื่อมต่อได้ไกลถึง 10 เมตร ใช้ถ่านขนาด AAx1
  • ไร้เสียงรบกวนขณะพิมพ์
  • ปุ่มกดมีทั้งหมด 18 ปุ่ม ดีไซน์ บางเบา
  • ด้านล่างมีแผ่นกันลื่นขนาดใหญ่กันลื่นไหลขณะใช้งานนานๆ
  • รองรับการใช้งานกับระบบ Windows/ Mac / Android

การรับประกันสินค้า

  • สินค้ารับประกัน 1 ปี