Skip to main content

GAMING CHAIR NBCH-007

รายละเอียดสินค้า


1. หมอนรองศีรษะ
2. ที่วางแขนสามารถพับได้
3. มีคุณสมบัติในการคืนตัวช้าๆ ซึ่งจะช่วยในการสลายแรงต้าน
4. ปรับนอนสามารถล็อกได้ และ ปรับนอนได้ถึง 180 องศา
5. อุปกรณ์ไฮโดรลิกนำเข้า
6. ขาทำจากพาสติกเคลือบ
7. ล้อมาตราฐานสากล

รายละเอียดขนาด


1. ขนาด 57 เซนติเมตร
2. ขนาด 35 เซนติเมตร
3. ขนาด 28 เซนติเมตร
4. ขนาด 53 เซนติเมตร
5. ขนาด 57-72 เซนติเมตร
6. ขนาด 67 เซนติเมตร
7. ขนาด 47-55 เซนติเมตร
8. ขนาด 75 เซนติเมตร
9. ขนาด 125-133 เซนติเมตร
10. ขนาด 56 เซนติเมตร