Skip to main content

GAMING CHAIR NBCH-001

By 12/11/2018May 7th, 2020Chair, Nubwo

รายละเอียด


1. หมอนรองศีรษะ
2. หมอนรองเอว/หลัง
3. ที่วางแขนสามารถปรับขึ้นลงได้
4. ปรับนอนได้ถึง 180 องศา
5. ปรับระดับความสูงได้
6. ล้อมาตราฐานสากล