Skip to main content

X97 GAMING HEADSET

 • ไฟ LED สีสันสวยงาม
 • หูฟังสเตอริโอ 7.1 ให้ประสบการณ์การเล่มเกมที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • มีลูกกลิ้งปรับระดับเสียงที่ด้านข้างหูฟัง
 • มาพร้อมโปรแกรมที่ตั้งค่าได้หลากหลายตามความต้องการ
 • ที่ครอบหูมีความนุ่ม ยืดหยุ่นสามารถใส่ได้เป็นเวลานาน
 • ไมโครโฟนหลากหลายทิศทาง ยืดหยุ่นได้ มาพร้อมไฟ LED
 • USB 2.0 เชื่อมต่อได้อย่างง่าย

X97 GAMING HEADSET

 • ไฟ LED สีสันสวยงาม
 • หูฟังสเตอริโอ 7.1 ให้ประสบการณ์การเล่มเกมที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • มีลูกกลิ้งปรับระดับเสียงที่ด้านข้างหูฟัง
 • มาพร้อมโปรแกรมที่ตั้งค่าได้หลากหลายตามความต้องการ
 • ที่ครอบหูมีความนุ่ม ยืดหยุ่นสามารถใส่ได้เป็นเวลานาน
 • ไมโครโฟนหลากหลายทิศทาง ยืดหยุ่นได้ มาพร้อมไฟ LED
 • USB 2.0 เชื่อมต่อได้อย่างง่าย