Skip to main content
ไมค์ nubwo m34
ไมค์ nubwo m34
ไมค์ nubwo m34
ไมค์ nubwo m34
ไมค์ nubwo m34

ไมโครโฟน Wireless รุ่น M34

Wireless Microphone Clear Sound Quality
ไมโครโฟน Wireless รุ่น M34 คุณภาพเสียงดี คมชัด รายละเอียดครบ ระยะการเชื่อมต่อได้ไกลถึง 20 เมตร ตอบสนองเสียงพูดได้รวดเร็ว เสียงไม่ขาดหายขณะใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

  • มีระบบ Plug and Play
  • มีระบบ Clear Sound Quality
  • มีระบบ Highly Sensitive
  • มีระบบ Widely Compatible
  • ระยะการเชื่อมต่อไกลถึง 20 เมตร

การรับประกันสินค้า

  • สินค้ารับประกัน 1 ปี
สั่งซื้อสินค้า